"> PRIMA Internet - přidání odkazu - 1. krok
PRÍMA Internet=Studio PRÍMA Vyber si z nabídky služeb:
Webhosting | WWW

E-Shop
1. krok pro přidání odkazu
'; while ($it<$nritems) { $row = pg_Fetch_Array ($resultrol, $it); echo 'Obor zařazení stránek:

'; $it++; } echo ' URL (adresa) stránek (např.: http://www.mojestranky.cz):

Název stránek:

Upozornění:
provozovatel serveru si vyhrazuje právo vyřadit odkazy začínající názvem např.: "AAAAajeto" a podobně, mající za cíl nekorektní formou poškodit ostatní účastníky.

Popis stránek:

Datum ukončení zveřejňování odkazu (dd.mm.rrrr):
- v případě, že jsou Vaše stránky časově omezené či se vztahují k nějaké časově omezené akci

Váš e-mail:

Heslo pro přístup k pozdější editaci:

Vzkaz administrátorům: (např. požadavek na novou rubriku atd.

'; } else { echo "
Jak přidat odkaz?

1. Vyberte nejprve obor pro zařazení stránek...

2. Poté vyplníte jednoduchý formulář:

"; echo '

Zadávací formulář
... a kliknte na tlatko Pokraovat ->.

'; echo '

'; exit; } ?>